"Aktywna Szkoła"

Z dumą i ogromną przyjemnością pragniemy przekazać informację, że nasza szkoła – jako jedyna szkoła nie będąca szkołą sportową - otrzymała WYRÓŻNIENIE w pilotażowym ogólnopolskim konkursie dla szkół „AKTYWNA SZKOŁA” organizowanym przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Głównym celem konkursu było wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole, a nie tylko sportu.
Wyróżnienie w kategorii „Szkoła Podstawowa Promująca Aktywny Styl Życia” otrzymaliśmy m.in. za program i organizację zajęć wychowania fizycznego w szkole, organizację imprez okolicznościowych, udział szkoły w programach promujących sport dzieci i młodzieży, udział rodziców w imprezach i aktywnościach szkoły, promocję wychowania fizycznego i sportu w szkole. Koordynatorami działań projektowych były panie Jolanta Kucharska i Aldona Rumińska, zaś ogromny wkład w realizację zadań projektowych włożyli dodatkowo nauczyciele wychowania fizycznego: Małgorzata Juda-Brańka, Mateusz Miś, Robert Czub.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie całej społeczności szkolnej.
Dzięki Wam po raz kolejny jesteśmy najlepsi!