Innowacje pedagogiczne

Przyrodnicze laboratoria
Mali odkrywcy

 

 „Przyrodnicze laboratoria”

„Uczymy się najlepiej wówczas, gdy bierze w tym udział cała nasza osoba, czyli poznajemy świat przez to: co widzimy, co słyszymy, co wyczuwamy smakiem, węchem, czego dotykamy, co sobie wyobrażamy, co wyczuwamy intuicyjnie, co czujemy. Nauczyciel zaś ma za zadanie stymulować, inspirować, pobudzać, umożliwiać samodzielne uczenie się. ”

Innowacja „Przyrodnicze laboratoria”- polega na propagowaniu nauki poprzez działanie, eksperymentowanie, obserwację bezpośrednią i przeżywanie. Szczególnie zwraca uwagę na własne działania ucznia a także rozwijanie jego naturalnej ciekawości.

Realizowana jest w naszej szkole od 2016 roku w klasach 1 - 3.

 Główne cele to:

  • rozwijanie kompetencji przyrodniczych,
  • poznanie zależności występujących w przyrodzie oraz swojego wpływu na nie,
  • wyposażenie uczniów w metody poznawania, badania, odkrywania, wyjaśniania otaczającego świata, wykrywania zależności między różnymi faktami, zjawiskami i procesami zachodzącymi w otaczającym nas świecie oraz zachowań niezbędnych dla dobrego, bezpiecznego funkcjonowania w kontaktach z ludźmi i przyrodą,
  • wspieranie postawy twórczej uczniów,
  • stymulowanie samodzielnego myślenia i działania, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych i nie tylko w sposób twórczy,

 

W osiągnięciu założonych celów innowacji pomaga nam zastosowanie metod aktywizujących, przeprowadzanie doświadczeń i mini eksperymentów, dokonywanie obserwacji oraz techniki twórcze.

W ramach działań innowacyjnych organizujemy zajęcia w terenie , wyjścia do muzeum przyrodniczego, ogrodu botanicznego, spotkania z pracownikami naukowymi, zakładamy hodowle roślin, tworzymy albumy przyrodnicze, eksponujemy  prace, uczniowie biorą udział w konkursach, świetnie się przy tym bawiąc.

 

Innowacja jest przeznaczona dla uczniów klas II- IV, które po zajęciach przebywają w świetlicy szkolnej. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka.

 

 

 

 

 

Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, proste eksperymenty i doświadczenia, zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dają uczniom wiele satysfakcji. W ten sposób mamy nadzieję pobudzić dzieci do obserwacji otaczającego świata i stymulować zainteresowania (plastyczne, techniczne) oraz zdolności twórczego myślenia.

Harmonogram działań - "Mali odkrywcy"