Aktualności


Kalendarium

Zapraszamy do naszej szkoły!

Dni otwarte:

 

18 luty, godz.17-19.00
zabawy sportowe, doświadczenia, eksperymenty, warsztaty twórcze
5 marca, godz.17-19.00
gra przestrzenna z nagrodami
20 marca, godz.17-19.00- ZAWIESZONY
zabawy ruchowe, laboratorium przyrodnicze, zajęcia kreatywne
12 czerwca
dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zapraszamy na zajęcia dodatkowe