ŚWIETLICA

Informacje
Mali odkrywcy
Konto
Z życia na świetlicy...

  Szkolna świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00. Zgodnie z codziennym planem jej funkcjonowania czas spożywania przez uczniów posiłku w stołówce szkolnej przypada między godz. 11.30 a 14.00. Dzieci objęte przez specjalistów opieką logopedyczną, psychologiczną czy rewalidacyjną są zabierane na tego typu zajęcia zazwyczaj podczas swojego pobytu w świetlicy.
    Nasza świetlica spełnia swoje funkcje opiekuńczo – wychowawcze w ten sposób, by integrować dzieci zdrowe z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz by zapewniać wszystkim uczniom poczucie bezpieczeństwa. Cel ten osiągamy poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci (możliwość różnych form ekspresji plastycznej, tanecznej, recytatorskiej), uczenie reguł komunikacji interpersonalnej, kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów oraz propagowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych, np. tworzenie dobrego klimatu, zapewnienie dzieciom odpoczynku czynnego (na świeżym powietrzu, na hali sportowej). Służą też temu zabawy adaptacyjno – integracyjne, zajęcia wyciszające i zwalczające hałas (bajki terapeutyczne, relaksacja przy muzyce) mające na celu pomoc w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi sprawami.
    Nasi podopieczni mają możliwość uczestnictwa w różnego typu zajęciach, podczas których wyróżnić można aktywność plastyczno – techniczną, gry i zabawy ruchowe (m.in w sali integracji sensorycznej), rozwijanie czytelnictwa, umiejętności taneczno – wokalnych, recytatorskich. Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w przedstawieniach, zabawach, festynach, kiermaszach, konkursach i innych przedsięwzięciach zgodnych z kalendarzem imprez szkolnych i świetlicowych (np. obchody andrzejkowe, mikołajkowe, Dzień Babci i Dziadka, świąteczne warsztaty cukiernicze, festyn rodzinny). Uzyskują też codzienną pomoc w odrabianiu zadań domowych i mają okazję ćwiczyć umiejętności zdobyte na lekcjach.
    Nasza świetlica jest dla uczniów inspirującym do wszechstronnego rozwoju miejscem zabawy i nauki, spełniającym standardy promocji zdrowia, kształtującym postawy wzajemnej życzliwości i szacunku względem siebie.

Karta zapisu dziecka do świetlicy rok szkolny 2023/2024

Regulamin świetlicy

Innowacja jest przeznaczona dla uczniów klas II- IV, które po zajęciach przebywają w świetlicy szkolnej. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka.

 

 

 

 

 

Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, proste eksperymenty i doświadczenia, zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dają uczniom wiele satysfakcji. W ten sposób mamy nadzieję pobudzić dzieci do obserwacji otaczającego świata i stymulować zainteresowania (plastyczne, techniczne) oraz zdolności twórczego myślenia

 

 

 

 

 

 
   

 

Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105

75 85910007 1021 0095 5414 0001

W przypadku wpłaty na świetlicę- Świetlica, imię i nazwisko dziecka, klasa

ROK SZKOLNY 2022/ 2023

Dla Babć i Dziadków z okazji ich święta!

Dzieci ze świetlicy  przygotowały teatrzyk "Czerwony Kapturek inaczej" jako dodatkową niespodziankę dla Babci i Dziadka z okazji ich święta. W trzydniowych nagraniach wzięło udział ponad 50 dzieci z kl. I-III. Wszystkim dzieciom gratulujemy występów i dziękujemy za zaangażowanie, elastyczność, pozytywne nastawienie i ciężką pracę. Szczególnie brawa należą się Rozalce, która z marszu weszła w rolę Kapturka i fantastycznie  w niej sobie poradziła.

Brawo dzieciaki!

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracy

 

Dzień chleba na świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

Zakodowani- zajęcia rozwijające uzdolnienia "Podstawy programowania i druku 3D"

zajęcia z programowania

  • poniedziałki godz. 9.00-9.45 - kl. III
  • czwartki godz. 11.40- 12.25 - kl. I

Zajęcia przeznaczone są dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Uczniowie pracują z użyciem tabletów na platformach internetowych i aplikacjach związanych z nauką programowania i projektowania od podstaw. Cotygodniowe zajęcia zawierają elementy kodowania (I,II sem.) oraz projektowania i druku techniką 3D (II sem.). Tematyka zajęć wpisuje się w kursy zawarte na platformie code.org, odwołujących się do znanych i lubianych przez dzieci gier i bajek min.: Minecraft, Angry Birds, Kraina Lodu, Gwiezdne Wojny, itp. a także działania w programie Tinkercad, środowisku pracy i ze sprzętem Markerbot Sketch.

W drugim semestrze do zajęć z projektowania i druku 3d dołączą również uczniowie klas II, którzy w ubiegłym roku szkolnym poznawali podstawy programowania z code.org.