Dokumenty

Podania, dokumenty
Wymagania edukacyjne
Podział godzin
Zajęcia pozalekcyjne 2023/2024

PODANIA

Podanie o zwolnienie z drugiego języka- druk

Podanie o zwolnienie z wf- druk

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji- druk

Podanie o zwolnienie  z wychowania do życia w rodzinie- druk

Wniosek o wydanie opinii- druk    (Procedura wydawania opinii- dokument)

Wniosek o przyjęcie do szkoły- druk

 

WYDAWANIE SKIEROWAŃ DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

  Na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi,  specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.

 

DOKUMENTY NORMUJĄCE PRACĘ SZKOŁY:

Statut szkoły- plik

Regulamin zdalnego nauczania- plik

Regulamin LIBRUS- plik

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny:

Regulamin Rady Rodziców- pdf

 

PROCEDURY OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO- plik PDF

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH- tekst

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne- klasa 1 (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa 1 (docx)
Wymagania edukacyjne - klasa 2 (doc)
Wymagania edukacyjne- klasa 3 (doc)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 2 (docx)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 3 (pdf)

Kryteria oceniania- klasy 1-3 (pdf)


KLASA IV
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- przyroda - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- technika - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa IV

Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa IV

 

KLASA V

Kryteria wymagań - język polski- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- historia - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- geografia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- biologia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne - technika- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa V(doc)

Wymagania edukacyjne - wf - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- informatyka- klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7(doc)

 

KLASA VI
Kryteria oceniania- język polski- klasa VI (doc)
Kryteria oceniania- historia- klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- biologia-klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- geogragia-klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa VI (pdf)
 Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VI(doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VI (doc)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa VI(doc)

Wymagania edukacyjne- Technika - klasa VI (pdf)

KLASA VII
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk angielski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- biologia - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- geografia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- chemia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- fizyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VII  (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VII(doc)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7 (doc)

 

KLASA VIII

Wymagania edukacyjne- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- język polski- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- matematyka- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne - historia- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne - fizyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- chemia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- biologia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyne- geografia-klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- WOS- klasa8 (pdf)

wymagania edukacyjne- wf- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- informatyka- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne- EDB- klasa 8 (doc)

PODZIAŁ KLAS PODZIAŁ NAUCZYCIELI
   

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KL.1-3

KLASA 1

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR SALI

 


 

KLASA 2

 

NAZWA  ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR SALI

 

 


 

KLASA 3

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR SALI

 


 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE (ZDW)

KLASY 1-3

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR SALI

 


 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KL. 4-8

KLASA 4

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

 


 

KLASA 5

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

 


 

KLASA 6

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

 


 

KLASA 7

 

 

 


 

KLASA 8

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

 


 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE (ZDW)

KLASY 4-8

 

JĘZYK POLSKI

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

 

MATEMATYKA

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

 


 

GEOGRAFIA / PRZYRODA

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

 


 

HISTORIA

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

 


 

JĘZYK ANGIELSKI

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI