Dokumenty

Podania, dokumenty
Wymagania edukacyjne
Podział godzin
Zajęcia pozalekcyjne 2022/2023

PODANIA

Podanie o zwolnienie z drugiego języka- druk

Podanie o zwolnienie z wf- druk

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji- druk

Podanie o zwolnienie  z wychowania do życia w rodzinie- druk

Wniosek o wydanie opinii- druk    (Procedura wydawania opinii- dokument)

Wniosek o przyjęcie do szkoły- druk

 

WYDAWANIE SKIEROWAŃ DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

  Na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi,  specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.

 

DOKUMENTY NORMUJĄCE PRACĘ SZKOŁY:

Statut szkoły- plik

Regulamin zdalnego nauczania- plik

Regulamin LIBRUS- plik

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny:

Regulamin Rady Rodziców- tekst

 

PROCEDURY OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO- plik PDF

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH- tekst

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne- klasa 1 (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa 1 (docx)
Wymagania edukacyjne - klasa 2 (doc)
Wymagania edukacyjne- klasa 3 (doc)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 2 (docx)
Kryteria oceniania- język angielski klasa 3 (pdf)

Kryteria oceniania- klasy 1-3 (pdf)


KLASA IV
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- przyroda - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- technika - klasa IV (pdf)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa IV (doc)
Wymagania edukacyjne- wf - klasa IV

Wymagania edukacyjne- WDŻ - klasa IV

 

KLASA V

Kryteria wymagań - język polski- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- język angielski - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- historia - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- geografia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- biologia- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne - technika- klasa V (pdf)

Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa V(doc)

Wymagania edukacyjne - wf - klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- informatyka- klasa V (doc)

Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7(doc)

 

KLASA VI
Kryteria oceniania- język polski- klasa VI (doc)
Kryteria oceniania- historia- klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- biologia-klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- geogragia-klasa VI (doc)

Wymagania edukacyjne- matematyka- klasa VI (pdf)
 Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VI(doc)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VI (doc)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa VI(doc)

Wymagania edukacyjne- Technika - klasa VI (pdf)

KLASA VII
Wymagania edukacyjne- matematyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- jezyk polski - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- historia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- jezyk angielski - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- biologia - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- geografia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- chemia - klasa VII (doc)
Wymagania edukacyjne- fizyka - klasa VII (pdf)
Wymagania edukacyjne- informatyka - klasa VII  (doc)
Wymagania edukacyjne- muzyka - klasa VII(doc)
Wymagania edukacyjne- Plastyka - klasa 4-7 (doc)

 

KLASA VIII

Wymagania edukacyjne- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- religia- klasa 8 (doc)
Kryteria oceniania- język polski- klasa 8 (doc)

Kryteria oceniania- matematyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne - historia- klasa 8 (pdf)

wymagania edukacyjne - fizyka- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- chemia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- biologia- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyne- geografia-klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- WOS- klasa8 (pdf)

Wymagania edukacyjne- wf- klasa 8 (doc)

wymagania edukacyjne- informatyka- klasa 8 (doc)

ymagania edukacyjne- EDB- klasa 8 (doc)

PODZIAŁ KLAS PODZIAŁ NAUCZYCIELI
Podział klas plan nauczycieli

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KL.1-3

KLASA 1

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR SALI

Zajęcia rozwijające zainteresowania.

1a

p. A. Rumińska – Szalska,  p. Edyta Korzeniowska

środa

8:55 – 9:40

s. 46

Kółko plastyczne.

1 b

   p. Małgorzata Różycka

piątek

11:40 – 12:25

 

s. 45

Zakodowani-podstawy programowania i druku 3d

1

   p. Anna Hiro

czwartek

11:40 – 12:25

 

świetlica


 

KLASA 2

 

NAZWA  ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR SALI

Zajęcia Matematyczno – Przyrodnicze.

2b

   p. Agata Król

czwartek

8:00 - 8:45

s. 48

 Kółko plastyczne

2a

 p. Magdalena  Godfrejów

wtorek

9:50 – 10:35

s. 49

 


 

KLASA 3

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR SALI

Zajęcia dziennikarskie.

3a

 p. Agnieszka Martowska

poniedziałek

8:55 – 9:40

s. 44

Zajęcia rozwijające.

3b

p. Marta  Fetter

poniedziałek

9:50 – 10:35

s. 50

Zakodowani- podstawy programowania i druku 3d

3

p. Anna Hiro

poniedziałek

9:00 – 9:45

świetlica


 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE (ZDW)

KLASY 1-3

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR SALI

ZDW dla obcokrajowców.

3 b

p. Marta  Fetter

             czwartek

12:45 – 13:30

s. 52


 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KL. 4-8

KLASA 4

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

Zajęcia rozwijające.

4a, 4b

p. Beata Kwiecień - Byczek

piątek

14:40 – 15:25

s. 38

 Kółko turystyczne.

4a, 4b

p. Beata Kwiecień - Byczek

piątek

15:35 – 16:30

s. 38

 Moje pasje.

4a

p. Agata Żontołw

piątek

13: 45 – 14:30

s. 30

  Matematyka

4b

p. Agnieszka Brodzik

poniedziałek

    13:45 – 14:30

      s. 30


 

KLASA 5

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

Zajęcia rozwijające.

5a

p. Katarzyna Wieczorek - Gonkiewicz

piątek

8:00 – 8:45

s. 28

Zajęcia rozwijające.

5a, 5b

p. Beata Kwiecień -  Byczek

piątek

14:40 – 15:25

s. 38

 Kółko turystyczne.

 5a, 5b.

p. Beata Kwiecień - Byczek

piątek

15:35 – 16:30

s. 38

Zajęcia rozwijające. – SKS

 5a, 5b.

p. Jolanta Kucharska

wtorek

16:30 – 17:15

 

Kółko historyczne

5a, 5b

p. Elżbieta Jagiełło

poniedziałek

13:45 – 14:30

s. 39

Zajęcia rozwijające

5b

p. Elżbieta Zych - Nowak

środa

13:45 – 14:30

s. 35


 

KLASA 6

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

Cuda natury i kultury.

6a.

p. Iwona Satora

środa

13:45 – 14:30

s. 34

Zajęcia rozwijające.

6a, 6b.

p. Beata Kwiecień - Byczek

piątek

14:40 – 15:25

s. 38

 Kółko turystyczne.

6a, 6b.

p. Beata Kwiecień - Byczek

piątek

15:35 – 16:30

s. 38

 SKS

6a, 6b.

p. Jolanta Kucharska

wtorek

16:30 – 17:15

 

  Nad poziomy

6b

p. Katarzyna  Mazur

wtorek

12:45 – 13:30

s. 37

Kółko szachowe

4, 6

p. A. Lewandowska

Środa

8.00- 8.45

s. 42


 

KLASA 7

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

Zajęcia rozwijające.

7c

p. Beata Kwiecień - Byczek

piątek

13:45 – 14:30

s. 38

Zajęcia rozwijające.

7a,7b, 7c

p. Beata Kwiecień - Byczek

piątek

14:40 – 15:25

s. 38

 Kółko turystyczne.

7a,7b, 7c

p. Beata Kwiecień - Byczek

piątek

15:35 – 16:30

s. 38

 SKS

7a, 7b, 7c.

p. Jolanta Kucharska

wtorek

16:30 – 17:15

 

 Klub Europejski

7a, 7b, 7c.

p. Elżbieta Jagiełło, p. Ryszard Kułaga

wtorek

15:35 – 16:20

s. 39

 Kołowrotek.

7b

p. Beata Roman – Pietras

środa

14:40 – 15:25

 

s. 38

Zajęcia rozwijające        

7a

p. Aleksander Czekaj

poniedziałek

 

14:40 – 15:25

 

s. H

 

Rozwijanie technik pamięciowych

 

7a

p. Aleksander Czekaj

wtorek

 

14:40 – 15:25

 

s. 9

Zajęcia rozwijające

7a

p. Aleksander Czekaj

środa

14:40 – 15:25

 

s. H

Kółko informatyczne

5,7,8

p. A. Lewandowska

piątek

8.00- 8.45

s.42


 

KLASA 8

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

Zajęcia rozwijające.

8a, 8b

p. Beata Kwiecień - Byczek

piątek

14:40 – 15:25

s. 38

Kółko turystyczne.

8a, 8b

p. Beata Kwiecień - Byczek

piątek

15:35 – 16:30

s. 38

 SKS

8a, 8b

p. Jolanta Kucharska

wtorek

 16:30 – 17:15

 

Zajęcia rozwijające.

8b

 p. Bernadeta Szklarska

czwartek

 14:40 – 15:25

s. 40

Klub Europejski

8a, 8b

 p. Elżbieta Jagiełło, p. R. Kułaga

wtorek

 

s. 39

Zajęcia rozwijające - Iniemamocni

8a

 p. Elżbieta Jagiełło

czwartek

15:35 – 16:20

s.39


 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE (ZDW)

KLASY 4-8

 

JĘZYK POLSKI

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

ZDW

5a, 5b

 

p. Katarzyna Wieczorek - Gonkiewicz

poniedziałek

13:45 – 14:30

s.37

ZDW

8a

p. Bernadeta Szklarska

poniedziałek

14:40 – 15:25

s. 38

ZDW – j. polski dla obcokrajowców.

7a

p. Aleksander Czekaj

Czwartek, piątek

8 : 00 – 8:45

s. H

ZDW

6b

p. Katarzyna Mazur

piątek

12:45 – 13:30

s. 32

ZDW

4a, 4b

p. Katarzyna Mazur

wtorek

13:45 – 14:30

s. 37

ZDW

5a, 5b

 

 p. Katarzyna Wieczorek - Gonkiewicz

poniedziałek

13:45 – 14:30

s.37

ZDW

8a

p. Bernadeta Szklarska

poniedziałek

14:40 – 15:25

s. 38

ZDW – j. polski dla  obcokrajowców.

7a

p. Aleksander Czekaj

 

Czwartek, piątek

 

8 : 00 – 8:45

s. H

ZDW

 6b

p. Katarzyna Mazur

piątek

12:45 – 13:30

s. 32

 ZDW

4a, 4b

p. Katarzyna Mazur

           wtorek

13:45 – 14:30

s. 37


 

MATEMATYKA

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

ZDW

4a, 4b

p. Agnieszka Brodzik

czwartek

9:50 – 10:35

s. 39

ZDW

5a, 5b

p. Elżbieta Zych - Nowak

piątek

8:55 – 9:40

s. 30

ZDW

6a, 6b

p. Elżbieta Zych - Nowak

środa

8:00 – 8:45

s. 35

ZDW

7a, 7b, 7c

p. Dagmara Cielecka

wtorek

14:40 – 15:25

s. 30

ZDW

8a, 8b

p. Agnieszka Brodzik

czwartek

8:00 – 8:45

s.30


 

GEOGRAFIA / PRZYRODA

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

ZDW

4-8

p. Beata Kwiecień - Byczek

wtorek

15:25 – 16:20

s. 38


 

HISTORIA

 

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

ZDW

4 - 8

p. Elżbieta Jagiełło

poniedziałek

14.40-15.25

s.39


 

JĘZYK ANGIELSKI

 

NAZWA

ZAJĘĆ

KLASA

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

NR

SALI

ZDW

4a, 4b

p. Katarzyna Górka - Byrska

piątek

12:45 – 13:30

s.11

ZDW

5a, 5b

p. Monika Sowa

wtorek

12:45 – 13:30

s. H

ZDW

6a, 6b

p. Katarzyna Zaręba

piątek

13:45 – 14:30

s. 28

ZDW

7a, 7b, 7c

p. Monika Sowa

poniedziałek

15:35 – 16:20

 s. 30

ZDW

8a, 8b

p. Katarzyna Zaręba

piątek

14:40 – 15:25

 s. 28