SAMORZĄD SZKOLNY

Działalność samorządu
Regulaminy, strój szkolny, telefony komórkowe
Rada samorządu
Rzecznik Praw Ucznia

 

Rok szkolny 2023/ 2024

 

Życzenia świąteczne.

Z okazji Świąt Wielkanocnych Samorząd Uczniowski złożył życzenia Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i pracownikom szkoły. Została też wykonana świąteczna dekoracja na tablicy samorządu.

Dzień Piżamy i Dzień bez plecaka.

Dzień 20 marca Samorząd Uczniowski ogłosił w naszej 105 Dniem Piżamy i Dniem bez Plecaka.W szkole zrobiło się kolorowo,śmiesznie i wesoło.Wielu uczniów przyłączylo się zabawy. Najbardziej aktywne klasy- 2b i 8c zostały nagrodzone słodkim upominkiem, wyróżniono również najbardziej pomysłowych uczniów.


Na rzecz Sebastiana.

W dniach 12-14 marca Samorząd Uczniowski wziął aktywny udział w akcji charytatywnej na rzecz ucznia klasy 8a Sebastiana Króla. Uczniowie pomagali przy obsłudze kiermaszu wielkanocnego i loterii fantowej.


Zmiany w SU- 11 III 2024

W czasie ostatniego zebrania SU w dniu 29.02 Mikołaj Kulig złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady SU. Zgodnie z regulaminem funkcją tą będzie pełnić Julia Łakomy, natomiast Patrykowi Tyrpuła - przypadnie funkcja zastępcy. Nowym uczniem w radzie został Kordian Bilski z kl.5a (podczas wyborów do Rady SU w październiku był na IV miejscu)i będzie pełnił funkcję sekretarza.

Pragniemy serdecznie podziękować Mikołajowi Kuligowi za pełnienie funkcji przewodniczącego Rady SU w I semestrze i pracę na rzecz samorządu.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • przewodnicząca _ Julia Łakomy kl.6a
 • zastępca- Patryk Tyrpuła kl.8b
 • sekretarz- Kordian Bilski kl.5a

Wybory do Samorządu Uczniowskiego- 10 X 2023.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej

I

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 105.

II

Uczniowie maja prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci samorządów klasowych i Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

III

Trzyosobowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów klas IV - VIII raz na dwa lata w tajnym głosowaniu, poprzedzonym kampanią wyborczą. Za kampanie wyborczą odpowiedzialni są: samorządy klasowe i kandydaci. Prace ich koordynuje komisja uczniowska  powołana przez samorząd uczniowski. Komisja wyborcza pełni funkcje sztabu wyborczego.

W roku szkolnym 2017/2018 samorząd szkolny zostaje wybrany spośród uczniów SP nr 105 kl. IV – VII i klas gimnazjalnych II i III i składa się z 6 osób. Osoby wybrane przyjmują funkcję w Zarządzie wg. ilości uzyskanych głosów.

IV

Zasady wyborów określone są w ordynacji wyborczej do Samorządu Uczniowskiego.

V

W szczególnych przypadkach, kiedy w trakcie trwania kadencji należy uzupełnić skład Zarządu przeprowadzone są wybory uzupełniające.
W głosowaniu tajnym biorą udział samorządy klasowe i członkowie Zarządu.

VI

Z ramienia Rady Pedagogicznej Samorządem Uczniowskim opiekuje się dwóch  lub trzech nauczycieli.

VII

Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawienia Radzie Szkoły i Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących bezpośrednio uczniów.

VIII

Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należą:

 • Uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego
 • Prowadzenie zebrań samorządu i dokumentacji swojej działalności.
 • Opiniowanie w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 • Opiniowanie w sprawie wzoru jednolitego stroju.
 • Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 • Opiniowanie programu wychowawczego szkoły.
 • Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Wnioskowanie o nadanie imienia szkole.
 • Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 • Współorganizowanie imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej
  i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Motywowanie uczniów do działania na rzecz szkoły i środowiska, dbanie
  o pozytywny wizerunek szkoły.
 • Nadzorowanie przestrzegania regulaminu szkolnego i realizacji wykonywanych zadań przez klasy i poszczególnych uczniów.
 • Uczestniczenie w różnych szkoleniach i warsztatach kierowanych do samorządów uczniowskich.
 • Czuwanie nad przepływem informacji o wydarzeniach szkole – tablica samorządu.
 • Współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami,
 • Działalność wolontaryjna.

IX

Dokumentację działalności Samorządu Uczniowskiego stanowią:

- zeszyt zarządzeń i komunikatów.

- protokoły z zebrań,

- informacje na stronie internetowej.

X

Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków mogą być odwołani przez Plenarne Posiedzenie Samorządu Uczniowskiego większością głosów na wniosek uczniów lub nauczycieli.

XI

Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają się dwa razy w miesiącu.

XII

Samorząd Uczniowski uchwala Regulamin swojej działalności, który jest zgodny ze Statutem szkoły.

XIII

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Ordynacja wyborcza do samorządu uczniowskiego

1.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Wybory przeprowadzane są co dwa lata.

2.Uczniowie dokonują wyboru swojej reprezentacji w postaci trzyosobowego zarządu samorządu uczniowskiego.

3.Uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VIII wyłaniają i głosują na swoich kandydatów.

5.Wybory są:

           równe – każdy może głosować i każdy glos liczy się tak samo,

           bezpośrednie – każdy głosuje osobiście,

           tajne – zapewniona jest anonimowość,

           powszechne – głosują wszyscy uczniowie szkoły podstawowej

6.Kampania wyborcza:

-   kandydaci otrzymują rekomendację od wychowawców

- kandydaci opracowują swoje programy, przygotowują plakaty, ulotki, prezentacje

- przed wyborami odbywa się debata wyborcza – spotkanie kandydatów z dyrekcją szkoły, z wyborcami ( ogółem uczniów lub przedstawicielami klas), nauczycielami.

- w prowadzeniu kampanii wyborczej wspierają kandydatów wychowawcy, koleżanki i koledzy.

7.Kalendarz wyborczy:

- do 20 września – zgłaszanie kandydatów

- od 23 września do 7 października – kampania wyborcza

- od 30 września -  cisza wyborcza

- 1 października – wybory

- do 7 października ogłoszenie wyników wyborów

8.Sztab wyborczy w składzie 6 osób wyłaniany jest przez samorząd uczniowski, przygotowuje i przeprowadza wybory i wchodzi w skład komisji wyborczej.

9.Nad całością kampanii czuwają opiekunowie samorządu uczniowskiego.


 

 Zakres obowiązków przewodniczącego.

1.    Jest reprezentantem uczniów danej klasy oraz wzorem   kulturalnego i odpowiedzialnego ucznia.

2.    Bierze udział w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego.

3.    Przekazuje informacje z tych spotkań swoim kolegom i koleżankom z klasy.

4.    Dba o estetykę przydzielonej klasie sali.

5.    Koordynuje prace przy organizacji imprez klasowych.

6.    Przydziela zadania w klasie, jeżeli klasa nie może dojść do porozumienia.

7.    Dba o to, by klasa posiadała papier ksero.

8.    Wspomaga wychowawcę klasy.

 

 


STRÓJ SZKOLNY

W Szkole Podstawowej nr 105  w Krakowie obowiązują następujące zasady dotyczące stroju:

 

strój codzienny:

 1. strój i wygląd ucznia jest  czysty, estetyczny; zabrania się koloryzowania włosów, strzyżenia wzorów na głowie, noszenia dredów itp. makijażu twarzy i  malowania paznokci, noszenia tatuaży i priscingu.
 2. kolorystyka stroju utrzymana jest w tonacji stonowanej bez jaskrawych kolorów
 3. każdego ucznia obowiązuje noszenie logo szkoły,
 4. bluzki, bluzy podkoszulki i swetry bez dekoltów i ramiączek , dopuszcza się nadruki na koszulkach pod warunkiem, że nie promują używek, są bez wulgaryzmów we wszystkich językach świata i nie obrażają uczuć religijnych, nie promują klubów sportowych, nie zawierają haseł nietolerancji.
 5. spódnice, sukienki o długości co najmniej do kolan;
 6. spodnie długie ( przy upałach do kolan bez nadruków), przy leginsach pośladki zakryte długością bluzy lub swetra,
 7. obuwie na zmianę  o podeszwie niepozostawiającej śladów na podłodze, spełniające wymogi bezpieczeństwa (właściwa przyczepność i stabilność) i higieny (odpowiednia prze­puszczalność, waga i wyprofilowanie umożliwiające wielogodzinne użytkowanie
  w szkole);

strój galowy obowiązujący na uroczystościach szkolnych:

 1. strój dziewczęcy składa się z: białej koszulowej bluzki, białej bielizny,  prostej, czarnej lub granatowej spódnicy do kolan, krawatu z logo szkoły, butów na niskim obcasie
 2. strój chłopięcy składa się z: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru; krawatu z logo szkoły, butów wizytowych

strój sportowy:

 1. strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego składa się z koszulki i spodenek sportowych lub elementów dresu sportowego oraz  obuwia sportowego z białą podeszwą .

Za przestrzeganie regulaminu odpowiedzialny jest Samorząd Klasowy, wychowawca i Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Osoby odpowiedzialne mają obowiązek przeprowadzania kontroli wymaganego ubioru i wyglądu ucznia.


 

TELEFONY KOMÓRKOWE

 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów na terenie szkoły.

 1. Na lekcji telefony komórkowe są wyłączone i oddane na stół nauczyciela po wejściu do klasy. Za dopilnowanie by każdy uczeń oddał telefon odpowiedzialny jest dyżurny klasy. Jeśli uczeń kilkakrotnie zostanie przyłapany na korzystaniu z telefonu jest on zabierany i możliwy do odbioru wyłącznie przez rodzica u wychowawcy klasy.
 2. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych na jadalni.
 3. Podczas przerw telefony są wyciszone, a słuchanie muzyki odbywa się przy pomocy słuchawek.
 4. Na terenie szkoły nie można robić zdjęć oraz kręcić filmów wideo za pomocą telefonów komórkowych.
 5. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie i zgubienie przynoszonych na jej teren telefonów i urządzeń elektronicznych.
 6. Na wycieczkach szkolnych korzystamy z telefonu wyciszonego, a słuchanie muzyki odbywa się za pomocą słuchawek.

 

 

 

 Rada Małego Samorządu Uczniowskiego:

 • Tomal Filip kl.3a 
 • Bąk Aleksandra kl. 2a 
 • Gałek Amelia kl.2b 

 Rada Samorządu Uczniowskiego klas 4-8

od 11.03.2024

 • przewodnicząca _ Julia Łakomy kl.6a
 • zastępca- Patryk Tyrpuła kl.8b
 • sekretarz- Kordian Bilski kl.5a

do 11.03.2024

 • przewodniczący- Mikołaj Kulig
 • zastępca przewodniczącego-  Julia Łakomy
 • sekretarz- Patryk Tyrpuła

 

W naszej szkole został powołany Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. 


Szkolny Rzecznik Praw Ucznia jest zobowiązany stać na straży przestrzegania i egzekwowania przepisów prawnych dotyczących uczniów oraz inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia. Rzecznik będzie pełnił dyżury, podczas których każdy uczeń będzie mógł zgłosić się z problemem dotyczącym praw dziecka i ucznia.