Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2024

Z wielką przyjemnością pragniemy Was poinformować, że ruszyła 9. Edycja Konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2024!

Odbędzie się pod hasłem: „Tworzymy dla Planety”

 

Na czym polega Konkurs?

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i zgłoszeniu projektu lub kilku projektów indywidualnie lub w maksymalnie 6-osobowych zespołach (należących do jednej kategorii wiekowej) w dwóch kategoriach konkursowych:

  1. wynalazki i inne rozwiązania techniczne
  2. wzory przemysłowe

UWAGA: Zgłaszane prace muszą być zgodne z tematem przewodnim 9. Edycji Konkursu, tj. Tworzymy dla Planety.

Do kiedy należy zgłosić udział w Konkursie?

Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest spełnienie wymagania formalnego, tj. przesłanie do 6 maja 2024 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego i załączników.

Kto może zostać laureatem Konkursu?

Spośród zgłoszonych projektów, do drugiego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych w każdej kategorii wiekowej:

  1. 8 projektów wynalazków/innych rozwiązań technicznych;
  2. 8 projektów wzorów przemysłowych.

Następnie Jury Konkursu, w każdej kategorii wiekowej, wybierze: po 1 projekcie wynalazku lub innego rozwiązania technicznego oraz po 1 zwycięskim projekcie wzoru przemysłowego, których indywidualni autorzy lub zespoły projektowe otrzymają tytuł: Ambasadora Szkolnej Wynalazczości 2024 oraz nagrody pieniężne.

Kto może wesprzeć uczniów w tworzeniu projektów?

Zachęcamy dyrekcje, opiekunów oraz nauczycieli szkół do wspierania swoich uczniów podczas prac nad projektami, rozwijania w nich postaw wynalazczych (m.in. umiejętności dostrzegania problemów, identyfikowania ich, proponowania nowych rozwiązań), niezbędnych do projektowania w przyszłości innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie placówki, które zgłoszą projekty uczniów do konkursu i zostaną zakwalifikowane do II etapu, dostaną Dyplomy Ambasad Szkolnych Wynalazców.

Więcej informacji na stronie: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/ambasador-szkolnej-wynalazczosci