"Dziady cz.II"

30 listopada uczniowie klasy 8a zaprezentowali uczniom klas siódmych i ósmych inscenizację Dziadów cz. II A. Mickiewicza w dwusetną rocznicę publikacji dramatu.