Eyes on Kids

Od roku 2014 zapraszamy dzieci klas 1-3 oraz dzieci przedszkolne wraz z nauczycielami języka angielskiego. Stawiamy na przyjazną, pozbawioną rywalizacji atmosferę. Nie przyznajemy nagród, ale pamiątki: imienny dyplom oraz przypinkę z logo przeglądu. W tym roku, 22 marca 2023 spotkaliśmy się, już po raz ósmy, na kolejnej edycji Eyes on Kids. Motywem przewodnim przeglądu była natura, przyroda i jej piękno. Ostatecznie, uczestnikami spotkania były dzieci z 4 szkół podstawowych i sześciu krakowskich przedszkoli, w łącznej liczbie 342:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105

Publiczna Szkoła Podstawowa Da Vinci

Szkoła Podstawowa nr 29

Szkoła Podstawowa nr 88

Samorządowe Przedszkole nr 116

Samorządowe Przedszkole nr 99

Samorządowe Przedszkole nr 46

Samorządowe Przedszkole nr 97

Samorządowe Przedszkole nr 110

Publiczne Przedszkole Bajkowa Dolinka

Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom języka angielskiego wraz z wychowawcami serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję spotkać się w kolejnym roku szkolnym. Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców i rodziców uczniów klas 1-4 SP 105 za przygotowanie wspaniałego poczęstunku dla wszystkich uczestników przeglądu. Serdecznie dziękujemy za coroczne wsparcie. 

 

Przegląd na hali mógł się odbyć dzięki nowoczesnemu nagłośnieniu zakupionemu w ramach #laboratoriumprzyszlosci