Nowa sala integracji sensorycznej

W naszej szkole od tego roku szkolnego  oferta zajęć specjalistycznych poszerzyła się o terapię integracji sensorycznej (SI).
Czym jest integracja sensoryczna?
To proces neurobiologiczny, który organizuje wrażenia ze wszystkich zmysłów w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. w procesie tym informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów są przez mózg rozpoznawane, segregowane, interpretowane i łączone ze sobą. Jeżeli wszystko porzbiega prawidłowo, czlowiek bezproblemowo adaptuje się ze środowiskiem. 
Czasem jednak idzie coś nie tak. Na przykład dziecko:
- ma słabą równowagę, 
- w nienaturalny sposób boi się wysokości;
- nie toleruje ruchu rotacyjnego;
- jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce;
- ma kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie);
- nie lubi określonych tkanin, zapachów, dźwięków;
- ma opóźniony rozwój mowy;
- nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych;
- ma problemy z utrzymaniem uwagi nad zadaniem.
I co wtedy? Wówczas dobrze skonsultować się z terapeutą SI, który zanim rozpocznie terapię, poprzedzi ją dokładną diagnozą dziecka opartą na Testach Południowo-Kalifornijskich oraz Obserwacji Klinicznej (których autorką jest dr Jean Ayres - psycholog kliniczny, terapeutka zajęciowa), a także wywiadem z rodzicami. Na tej podstawie tworzy się indywidualny plan terapii.
Terapia integracji sensorycznej ma postać "naukowej zabawy", w której dziecko wykonując różne ćwiczenia na różnorodnym sprzęcie bawi się i uczy jednocześnie, wzmacniając tym samym procesy nerwowe. Wzmocnienie tych procesów w spsób naturalny poprawia funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i w rezultacie kondycję dziecka. 
Metoda ta przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju. Może być też metodą wspomagającą dla dzieci z mózgowym porażeniem, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera i wielu innych.
 
Zapraszamy rodziców w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do konsultacji w ramach dni otwartych szkoły.